Adviseur morfologie en ecologie

Als adviseur morfologie en ecologie initieer en adviseer je over fysische en ecologische monitoring van projecten en wettelijke taken als Natura 2000 (N2000) en Kaderrichtlijn Water (KRW). Heb je affiniteit met monitoring en kustwaterbouw/zandsuppleties? Ben je in staat als senior met jouw kennis projecten te adviseren, anderen te overtuigen en heb je daarbij gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en belangen van stakeholders? Dan ben je de kandidaat die we zoeken. De afdeling Netwerk Ontwikkeling Verkenning en Planuitwerking (NOVP) zoekt versterking in watersysteemkennis over morfologie, waterbouw en waterkwaliteit van de getijdenwa [...]