Ecoloog

Als ecoloog werk je aan de toekomst van het Nederlands kustonderhoud, de wereldwijde voorloper op het gebied van Kustbescherming. Je werkt aan projecten waar jouw specifieke expertise wordt ingezet, zoals bij de zandwinning op de Noordzee en soortenbescherming in Natura2000 gebieden.